Regler

Klubbmästerskapet är öppet för medlemmar i Enskede Fotoklubb och som betalat medlemsavgift för tävlingsåret och för hedersmedlemmar.

Bilder kan vara monokroma eller i färg. I etapper med enstaka bilder får varje medlem delta med högst tre (3) bilder.

I kollektionsetapp får varje medlem delta med en kollektion. En kollektion består av 3-5 bilder.

Digitala bilder (projektionsbilder) skall laddas upp via klubbens nya tävlingssystem. Gör detta under "Lämna in bilder" under Medlemssidorna.

Här laddar du upp bilderna för KM ->

Klassen Projektionsbilder - Bildens längsta sida får vara högst 2000 pixlar och filstorleken högst 1500 kB. Då bilden laddas upp i ett system spelar det ingen roll vad du ger bilderna för filnamn. 

Klassen Påsiktsbilder - pappersbilder, skall vara monterade på tunn kartong och/eller i passepartout.

  • Största tillåtna format, inklusive eventuell passepartout, är 30x42 cm.

  • Minsta tillåtna format, inklusive eventuell passepartout, är 20x20 cm.

  • Bilder skall vara märkta med fotografens namn och adress samt med bildtitel/nummer på baksidans övre vänstra hörn.

Text i bild som är tillagd i bildredigeringen, t ex titel, fotografens namn eller copyrightsymbol, ska betraktas som bildelement och ingå i bildbedömningen. Domaren bortser således ej från texten.

Ingen bild får delta i mer än en etapp. Bilder från tidigare årgångar av KM får inte delta igen, oavsett om de blivit antagna eller inte. Inte heller får bilder som blivit prisbelönta eller antagna i tävlingar anordnade av Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) eller av något till RSF anslutet distriktsförbund, t ex SVEFO, delta i KM.

Om påsiktsbild eller projektionsbild inte uppfyller ovanstående regler har tävlingsledaren rätt att diskvalificera bilden eller att returnera bilden för justering. Vid returnering har fotografen har möjlighet att skicka in bilden på nytt inom 2 dagar.

KM reglerna i sin helhet ->


Copyright © Enskede Fotoklubb : info@enskedefotoklubb.se cookies copyright