Antagna bilder vid KM15-E1

Nedanstående bilder har antagits vid EFKs Klubbmästerskap Etapp1 2015

Antagen bild ger 5 poäng i klubbmästerskapet, icke antagen ger 2 poäng.

Jury var Sverre Sverredal

Se bilderna här ->

 


Copyright © Enskede Fotoklubb : info@enskedefotoklubb.se cookies copyright