Klubbmästerskap 2016 Etapp 3

Tema Mellanrum


Antagen bild "Kroppsnära"                                                                        Foto: Dick Eriksson

Här kan du se alla bilderna som juryn har bedömt ->

I bildvisningsprogrammet, tryck på symbolen med (i) för att se om bilden är antagen samt juryn motivering.


Vi som bedömt bilderna

 


Calle Modigh: Plåtade mycket analogt som ung och tog upp intresset igen när barnen vuxit
upp. Har varit aktiv i Sala fotoklubb ca tre år. Har själv deltagit i flera tävlingar och också
varit domare vid ett par tillfällen. Tar gärna porträttbilder och/eller bilder där människor finns
med.
Liselotte Eriksson: Har varit aktiv amatörfotograf sedan slutet av 70-talet, varit med i Tyresö
fotoklubb under 80-talet och nu sedan några år tilllbaka aktiv i Sala fotoklubb. Tar mest
naturbilder. Har som mål att bli bättre på att ta bilder med människor.

Sala Fotoklubb

 

Sala Fotoklubb är en klubb med anor, startade 1947, men vi är inte så många. I dagsläget ca
25st. Klubben är aktiv och på våra möten är vi i regel omkring 20st vilket är jättekul. Vi träffas
en gång per månad förutom fotoutflykter, utställningar och mindre tävlingar.
För intresserade kan ni titta på vår hemsida www.salafotoklubb.com och ni får gärna gilla oss
på Facebook.

Inledning till bedömningen
Att bedöma bilder för Enskede Fotoklubb som är så stor och medlemsrik klubb är en utmaning
som har varit lärorik, rolig, spännande och lite skräckingivande.
Bedöma bilder är mycket individuellt, varje enskild betraktare av en bild har sina ögon och
sin livserfarenhet, bildkunskap som påverkar upplevelsen av bilden. De bilder som en person
tilltalas av förstås inte av en annan. Till det kommer den enskilde fotografens tanke med sin
tävlande bild som vi nu inte vet utan tolkat. Det innebär att om det varit några andra än vi så
hade resultatet kunna bli något helt annat.

Med så många bilder finns givetvis några som man faller för direkt och sedan återstår många
man måste betrakta flera gånger och diskutera för att fullt uppskatta. Vi har diskuterat och
argumenterat eftersom det helt naturligt är så, att vi från början tyckt olika om många bilder
och vi är båda envisa.
Vi har tillslut varit eniga om de 23 som valts ut. Hänsyn har tagits till hur väl bilden uppfyller
tävlingens tema, teknik, färger, bildkomposition och efterbearbetning samt kameraposition.
Ur ett stort bildmaterial, i detta fall 90 bilder, skulle vi ta fram 23 som ”vinner”. Det innebär
inte att de övriga bilderna är dåliga! Det är många bra bilder som inte kom med bland de 23
och det var svårt och krävde en hel del diskussioner för att välja bort vissa bilder. De som nu
inte blev utvalda uppfyllde kanske inte helt tävlingens tema eller så tyckte vi att bilderna hade
tekniska brister som exempelvis störande objekt (hade vunnit på att beskäras), mindre bra
efterbehandling eller där bildkompositionen kunde varit mer genomarbetad. Men vi vill
poängtera att det är vår tolkning!

Vi vill verkligen säga att ni som nu inte är med bland de 23 uttagna inte ska ”deppa ihop” utan
se att varje foto ni tar och/eller tävlar med ger ökad kunskap i att fotografera och det har som
sagt för oss varit svårt att välja bort vissa bilder. Om det varit möjligt hade vi gärna gett
feedback på de bilder som föll utanför men det kanske ni diskuterar själva i klubben, för att ge
tillfälle till mer och fördjupad kunskap.

Bedömningen

 

Synomymer på temat mellanrum: avstånd, lucka, gap, intervall, glapp, luft, paus, avbrott och
avstånd mellan två föremål.
Vi har var och en hemma gått igenom och fördelat alla bilderna i tre mappar: 23 mappen,
diskussionsmappen och mappen med bilder vi kände inte riktigt höll måttet ur vårt sätt att se
och tolka temat.
Sedan träffades vi en lördag då vi jämförde våra egna mappar och gjorde en ny omgång
mappar.
Vi gick igenom alla bilder igen och fördelade dem i nya mappar. De bilder vi från början var
helt överens om hamnade i ”23 mappen”. Eftersom vi givetvis inte fick ihop 23 bilder vi var
helt eniga om gick vi igenom återstående bilder och fördelade dem ytterligare i nya mappar
där ”kanske” mappen blev diskussionsmappen. Från den hämtades de återstående bilderna
som blev ”våra” 23.

Är inte din bild med bland de valda 23 och du vill veta hur vi tänkt får du gärna mejla din bild
till någon av oss och få våra synpunkter.

Carl.modigh@gmail.com
Liselotte.h.eriksson@gmail.com

För oss har det varit mycket utvecklande och roligt att studera och diskutera ett så brett
underlag av bilder på temat ”Mellanrum”. Helt klart är att det i våra liv och vår miljö finns en
mängd mellanrum såväl fysiska som andliga så tolknigarna kan bli oändliga, vilket också
detta fina urval har visat.

Vi tackar Enskede fotoklubb för förtroendet att vara domare i er tävling!

Calle och Liselotte
Sala Fotoklubb


Copyright © Enskede Fotoklubb : info@enskedefotoklubb.se cookies copyright