Här visas resultatlistorna.
Bilder från årets och föregående års KM kan man se under "Gallerier"Klubbmästerskapet 2016

Resultat från Klubbmästerskapet 2016, etapp 3:


Jury för etapp 3, enstaka bild, projektionsbilder, motto/tema ”Mellanrum”: Sala Fotoklubb.

Resultat, etapp 3:

23 bilder (av totalt 90 st) blev antagna av juryn.

Antagna bilder:

Anette Palmqvist 2 st
Cristian Lintrup 2 st
Dick Eriksson 2 st
Göran
Zebühr 2 st
Magnus Stengård 2 st
Ninni Andersson 2 st.

Följande fick en (1) bild antagen:

Anders Lindmark
Anna-Carin Lindberg
Bengt Hall
Ingrid Söderback
Jan Tengqvist
Kjell Carlsson
Marie Håkanson
Martin Bosak
Ralph Nyman
Rolf Södergren
Ulla Söderlind

Poäng, etapp 3:

Anette Palmqvist 12 poäng
Cristian Lintrup 12
Dick Eriksson 12
Göran Zebühr 12
Magnus Stengård 12
Ninni Andersson 12
Anders Lindmark 9
Anna-Carin Lindberg 9
Bengt Hall 9
Ingrid Söderback 9
Jan Tengqvist 9
Kjell Carlsson 9
Marie Håkansson 9
Martin Bosak 9
Ralph Nyman 9
Rolf Södergren 9
Ulla Söderlind 9
Anders Fredriksson 6
Bengt Håkanson 6
Bo Nilsson 6
Christer Hurve 6
Göran Hallin 6
Jerry Hermansson 6
K-G Gramén 6
Kenneth Tessem 6
Kersti Sköld 6
Kristina Eriksson 6
Marta Munoz 6
Raija Piironen 6
Staffan Strömberg 6

 

Poängställning, totalt efter etapp 3:

Anders Lindmark 34 poäng
Ninni Andersson 34
Göran Zebühr 28
Jan Tengqvist 28
Kersti Sköld 28
Anders Fredriksson 25
Cristian Lintrup 25
Dick Eriksson 25
Jerry Hermansson 25
Kenneth Tessem 25
Magnus Stengård 25
Rolf Södergren 25
Bengt Håkanson 22
Marie Håkanson 22
Ulla Söderlind 22
Bo Nilsson 19
Christer Hurve 19
Ingrid Söderback 19
Kjell Carlsson 19
Martin Bosak 19
Ralph Nyman 19
Staffan Strömberg 19
Anette Palmqvist 18
Anna-Carin Lindberg 15
K-G Gramén 15
Göran Hallin 12
Raija Piironen 12
Johan Dalström 10
Kjell Samuelsson 10
Ulla Duell 10
Ann-Christine Berg 9
Bengt Carlsson 9
Bengt Hall 9
Lars Larsson 9
Gun Hammer 6
Göran Södergren 6
Hans Kvarneby 6
Hazel Rönnestig 6
Karin Byrén 6
Karin Ehrlén 6
Kristina Eriksson 6
Lena Eriksson 6
Marta Munoz 6
Robert Eronn 6
Britt Ljung 4
Svante Warping 4

Resultat från Klubbmästerskapet 2016, etapp 1.
Jury för etapp 1: Fotoklubben Avtrycket
Resultat, etapp 1 tillika poängställniong, projektionsbilder, fritt motto: 31 bilder (av totalt 122) blev antagna av juryn.

Anders Lindmark 15 poäng
Kenneth Tessem 15
Bengt Håkanson 12
Kersti Sköld 12
Ninni Andersson 12
Rolf Södergren 12
Ulla Duell 10
Anders Fredriksson 9
Ann-Christine Berg 9
Bengt Carlsson 9
Bo Nilsson 9
Christer Hurve 9
Cristian Lintrup 9
Dick Eriksson 9
Jan Tengqvist 9
Jerry Hermansson 9
K-G Gramén 9
Lars Larsson 9
Magnus Stengård 9
Marie Håkanson 9
Staffan Strömberg 9
Ulla Söderlind 9
Anna-Carin Lindberg 6
Anette Palmquist 6
Gun Hammer 6
Göran Hallin 6
Göran Södergren 6
Göran Zebühr 6
Hans Kvarneby 6
Hazel Rönnestig 6
Ingrid Söderback 6
Johan Dalström 6
Karin Byrén 6
Karin Ehrlén 6
Kjell Carlsson 6
Kjell Samuelsson 6
Lena Eriksson 6
Martin Bosak 6
Raija Piironen 6
Ralph Nyman 6
Robert Eronn 6

 

Klubbmästerskapet 2015


Påsiktsbilder, slutlig poängställning 2015 (etapp 2 och 4):
Cristian Lintrup 25 poäng
Marie Håkanson 22
Johan Dalström 19
Kenneth Modin 19
Kenneth Tessem 19
K-G Gramén 19
Robert Eronn 19
Sten Edebäck 19
Svante Warping 19
Anders Eriksson 16
Per Nellevad 16
Bengt Hall 13
Göran Zebühr 13
Jan Tengqvist 13
Kersti Sköld 13
Kjell Carlsson 13
Ninni Andersson 13
Staffan Strömberg 13
Anders Fredriksson 10
Anna-Carin Lindberg 10
Bo Nilsson 10
Göran Södergren 10
Ingrid Söderback 10
Kjell Samuelsson 10
Martin Bosak 10
Rolf Södergren 10
Ulf Berggren 10
Ulla Söderlind 10
Barbro Julstad 6
Karin Ehrlén 6
Kina Robberts 6
Ulla Duell 6
Anders Lindmark 4
Anita Freij 4
Bengt-Ove Olsson 4
Christer Hurve 4
Dick Eriksson 4
Jerry Hermansson 4
Ulf Karbin 4
Åsa Uddén 4

Projektionsbilder, slutlig poängställning 2015 (etapp 1 och 3):
Anna-Carin Lindberg 24 poäng
Johan Dalström 24
Anders Eriksson 21
Göran Zebühr 21
Kenneth Modin 21
Kenneth Tessem 21
Marie Håkanson 21
Per Nellevad 21
Robert Eronn 21
Anders Lindmark 18
Anders Fredriksson 18
Bengt Hall 18
Kersti Sköld 18
Kjell Samuelsson 18
Rolf Södergren 18
Ulla Söderlind 18
Ingrid Söderback 15
Kjell Carlsson 15
Martin Bosak 15
Sten Edebäck 15
Anki Berg 12
Bo Nilsson 12
Jan Tengqvist 12
K-G Gramén 12
Magnus Stengård 12
Ninni Andersson 12
Ulf Berggren 12
Ulf Karbin 12
Cristian Lintrup 10
Bengt Carlsson 9
Göran Hallin 9
Göran Södergren 9
Jerry Hermansson 9
Mikael Lundström 9
Åsa Uddén 9
Christer Hurve 8
Anita Freij 6
Anne Sophie Enberg 6
Bengt-Ove Olsson 6
Dick Eriksson 6
Hazel Rönnestig 6
Helena Löfgren 6
Karin Byrén 6
Karin Ehrlen 6
Kristina Eriksson 6
Lena Eriksson 6
Raija Piironen 6
Staffan Strömberg 6
Ulla Duell 5
John Smith 4
Eddie Wibergh 2

Total slutlig poängställning 2015 (etapp 1-4):
Johan Dalström 43 poäng
Marie Håkanson 43 poäng

Kenneth Modin 40
Kenneth Tessem 40
Robert Eronn 40
Anders Eriksson 37
Per Nellevad 37
Cristian Lintrup 35
Anna-Carin Lindberg 34
Göran Zebühr 34
Sten Edebäck 34
Bengt Hall 31
Kersti Sköld 31
K-G Gramén 31
Anders Fredriksson 28 
Kjell Carlsson 28 
Kjell Samuelsson 28
Rolf Södergren 28 
Ulla Söderlind 28
Ingrid Söderback 25 
Jan Tengqvist 25
Martin Bosak 25 
Ninni Andersson 25 

Anders Lindmark 22
Bo Nilsson 22
Ulf Berggren 22
Göran Södergren 19
Staffan Strömberg 19
Svante Warping 19
Ulf Karbin 16
Jerry Hermansson 13
Åsa Uddén 13
Anki Berg 12
Christer Hurve 12
Karin Ehrlen 12
Magnus Stengård 12
Ulla Duell 11
Anita Freij 10
Bengt-Ove Olsson 10
Dick Eriksson 10
Bengt Carlsson 9
Göran Hallin 9
Mikael Lundström 9
Anne-Sophie Enberg 6
Barbro Julstad 6
Hazel Rönnestig 6
Helena Löfgren 6
Karin Byrén 6
Kina Robberts 6
Kristina Eriksson 6
Lena Eriksson 6
Raija Piironen 6
John Smith 4
Eddie Wibergh 2

Resultat från Klubbmästerskapet 2015, etapp 4.

Jury för etapp 4: Maria Hagberg Ripellino
Resultat, etapp 4, påsiktsbilder, fritt motto/tema: 24 bilder (av totalt 95) blev antagna av juryn. 

Antagna bilder:
Cristian Lintrup 3 st,
Anders Eriksson 2,
Göran Södergren 2,
Marie Håkanson 2
Per Nellevad 2.
Följande fick 1 bild antagen:
Bengt Hall,
Göran Zebühr,
Jan Tengqvist,
Johan Dalström,
Kenneth Tessem,
Kersti Sköld,
Kjell Carlsson,
K-G Gramén,
Ninni Andersson,
Robert Eronn,
Staffan Strömberg,
Sten Edebäck
Svante Warping.

Poäng, etapp 4:
Cristian Lintrup15 poäng
Anders Eriksson 12
Marie Håkanson 12
Per Nellevad 12
Göran Södergren 10
Bengt Hall 9
Göran Zebühr 9
Jan Tengqvist 9
Johan Dalström 9
Kenneth Tessem 9
Kersti Sköld 9
Kjell Carlsson 9
K-G Gramén 9
Ninni Andersson 9
Robert Eronn 9
Staffan Strömberg 9
Sten Edebäck 9
Svante Warping 9
Anders Fredriksson 6
Anna-Carin Lindberg 6
Barbro Julstad 6
Bo Nilsson 6
Ingrid Söderback 6
Karin Ehrlén 6
Kenneth Modin 6
Kina Robberts 6
Kjell Samuelsson 6
Martin Bosak 6
Rolf Södergren 6
Ulf Berggren 6
Ulla Duell 6
Ulla Söderlind 6

Resultat, etapp 3, projektionsbilder, tema ”Natt”:
Jury för etapp 3: Tommie Lindström
23 bilder (av totalt 92) blev antagna av juryn.

Antagna bilder: Anna-Carin Lindberg 2 st, Göran Zebühr 2, Johan Dalström 2, Kjell Samuelsson 2, Robert Eronn 2, Rolf Södergren 2 o. Ulla Söderlind 2. Följande fick 1 bild antagen: Anders Lindmark, Anders Fredriksson, Anders Eriksson, Bengt Hall, Kenneth Modin, Kenneth Tessem, Kersti Sköld, Marie Håkanson o. Per Nellevad.

Poäng, etapp 3:

Anna-Carin Lindberg 12 poäng
Göran Zebühr 12
Johan Dalström 12
Kjell Samuelsson 12
Robert Eronn 12 
Rolf Södergren 12 
Ulla Söderlind 12
Anders Eriksson   9
Anders Fredriksson   9
Anders Lindmark   9
Bengt Hall   9
Kenneth Modin   9
Kenneth Tessem   9
Kersti Sköld   9
Marie Håkanson   9
Per Nellevad   9
Bengt-Ove Olsson   6
Bo Nilsson   6
Christer Hurve   6
Ingrid Söderback   6
Jan Tengqvist   6
Karin Ehrlen   6
K-G Gramén   6
Kjell Carlsson   6
Magnus Stengård   6
Martin Bosak   6
Ninni Andersson   6
Raija Piironen   6
Sten Edebäck   6
Ulf Berggren   6
Cristian Lintrup   4
 

Poängställning, totalt efter etapp 3:

Johan Dalström 34 poäng
Kenneth Modin 31
Kenneth Tessem 31
Marie Håkansson 31
Robert Eronn 31
Anna-Carin Lindberg 28
Anders Eriksson 25
Göran Zebühr 25
Per Nellevad 25
Sten Edebäck 25
Anders Fredriksson 22
Anders Lindmark 22
Bengt Hall 22
Kersti Sköld 22
K-G Gramén 22
Kjell Samuelsson 22
Rolf Södergren 22
Ulla Söderlind 22
Cristian Lintrup 20
Ingrid Söderback 19
Kjell Carlsson 19
Martin Bosak 19
Bo Nilsson 16
Jan Tengqvist 16
Ninni Andersson 16
Ulf Berggren 16
Ulf Karbin 16
Jerry Hermansson 13
Åsa Uddén 13
Anki Berg 12
Christer Hurve 12
Magnus Stengård 12
Anita Freij 10
Bengt-Ove Olsson 10
Dick Eriksson 10
Staffan Strömberg 10
Svante Warping 10
Bengt Carlsson   9
Göran Hallin   9
Göran Södergren   9
Mikael Lundström   9
Anne Sophie Enberg   6
Hazel Rönnestig   6
Helena Löfgren   6
Karin Byrén   6
Karin Ehrlen   6
Kristina Eriksson   6
Lena Eriksson   6
Raija Piironen   6
Ulla Duell   5
John Smith   4
Eddie Wibergh   2

Jury för etapp 2: Jonathan Stenvall 

Resultat, etapp 2, kollektion, påsikt, fritt motto: 9 kollektioner (av totalt 35) blev antagna av juryn. Antagna kollektioner: Cristian Lintrup, Johan Dalström, Kenneth Modin, Kenneth Tessem, K-G Gramén, Marie Håkanson, Robert Eronn, Sten Edebäck och Svante Warping. 

Poäng, etapp 2: 

Cristian Lintrup 10 poäng
Johan Dalström 10
Kenneth Modin 10
Kenneth Tessem 10
K-G Gramén 10
Marie Håkanson 10
Robert Eronn 10
Sten Edebäck 10
Svante Warping 10
 

Anders Eriksson 4
Anders Fredriksson 4
Anders Lindmark 4
Anita Freij 4
Anna-Carin Lindberg 4
Bengt Hall 4
Bengt-Ove Olsson 4
Bo Nilsson 4
Christer Hurve 4
Dick Eriksson 4
Göran Zebühr 4
Ingrid Söderbakk 4
Jan Tengqvist 4
Jerry Hermansson 4
Kersti Sköld 4
Kjell Carlsson 4
Kjell Samuelsson 4
Martin Bosak 4
Ninni Andersson 4
Per Nellevad 4
Rolf Södergren 4
Staffan Strömberg 4
Ulf Berggren 4
Ulf Karbin 4
Ulla Söderlind 4
Åsa Uddén 4

 

---

Aktuell poängställning efter etapp2:

Johan Dalström 22 poäng 
Kenneth Modin 22 
Kenneth Tessem 22 
Marie Håkanson 22 
Robert Eronn 19 
Sten Edebäck 19 
Anders Eriksson 16 
Anna-Carin Lindberg 16 
Cristian Lintrup 16 
K-G Gramén 16 
Per Nellevad 16 
Ulf Karbin 16 
Anders Fredriksson 13 
Anders Lindmark 13 
Bengt Hall 13 
Göran Zebühr 13 
Ingrid Söderback 13 
Jerry Hermansson 13 
Kersti Sköld 13 
Kjell Carlsson 13 
Martin Bosak 13 
Åsa Uddén 13 
Anki Berg 12 
Anita Freij 10 
Bo Nilsson 10 
Dick Eriksson 10 
Jan Tengqvist 10 
Kjell Samuelsson 10 
Ninni Andersson 10 
Rolf Södergren 10 
Staffan Strömberg 10 
Svante Warping 10 
Ulf Berggren 10 
Ulla Söderlind 10 
Bengt Carlsson 9 
Göran Hallin 9 
Göran Södergren 9 
Mikael Lundström 9 
Anne Sophie Enberg 6 
Christer Hurve 6 
Hazel Rönnestig 6 
Helena Löfgren 6 
Karin Byrén 6 
Kristina Eriksson 6 
Lena Eriksson 6 
Magnus Stengård 6
Ulla Duell 5
Bengt-Ove Olsson 4 
John Smith 4
Eddie Wibergh 2 


Slutresultat KM 2014


Totalt:

Kersti Sköld, 77 p          Klubbmästare 2014
Ninni Andersson, 77 p 
Klubbmästare 2014
Dick Eriksson 71
Anders Eriksson 68
Jan Tengqvist 62
Sten Edebäck 62
Robert Eronn 59
Magnus Stengård 56
Marie Håkansson 56
Rolf Södergren 56
Staffan Strömberg 56
Kjell Carlsson 53
Kjell Samuelsson 53
Karin Byrén 52
Bengt Hall 50
Cristian Lintrup 50
Anders Fredriksson 46
Gunilla Nordgren 44
A-C Berg 41
Anders Lindmark 40
Ingrid Söderback 40
Bengt Carlsson 38
Göran Södergren 37
Bosse Nilsson 33
Anita Freij 32
K-G Gramén 31
Martin Bosak 31
Svante Warping 31
Christer Hurve 23
Ulf Karbin 23
Göran Hallin 22
Kenneth Tessem 22
Bengt Karlsson 21
Kristina Eriksson 19
Hasse Kvarneby 16
Raija Piironen 16
Karolina Eljas 15
Åsa Uddén 11
Ronica Marke 10
Ulla Duell 10
A-S Enberg 9
Eddie Wibergh 4

Klass Påsikt:
Dick Eriksson, 40 p Klassegrare 2014

Sten Edebäck, 40 p Klassegrare 2014
Ninni Andersson 37
Anders Eriksson 34
Kersti Sköld 34
Jan Tengqvist 31
Marie Håkansson 31
Robert Eronn 31
Svante Warping 31
Magnus Stengård 28
Kjell Carlsson 25
Kjell Samuelsson 25
Staffan Strömberg 25
Cristian Lintrup 22
Rolf Södergren 22
Anders Fredriksson 19
Gunilla Nordgren 19
Anita Freij 16
Ingrid Söderback 15
Bosse Nilsson 14
A-C Berg 13
Hasse Kvarneby 12
Ulf Karbin 12
Martin Bosak 12
Kristina Eriksson 7
Christer Hurve 6
Karin Byrén 6
Kenneth Tessem 6
 
Klass Projektion:
Karin Byrén, 46 p Klassegrare 2014

Kersti Sköld 43
Anders Lindmark 40
Ninni Andersson 40
Bengt Hall 37
Göran Södergren 37
Anders Eriksson 34
Bengt Carlsson 34
Rolf Södergren 34
Dick Eriksson 31
Jan Tengqvist 31
K-G Gramén 31
Staffan Strömberg 31
A-C Berg 28
Cristian Lintrup 28
Kjell Carlsson 28
Kjell Samuelsson 28
Magnus Stengård 28
Robert Eronn 28
Anders Fredriksson 27
Gunilla Nordgren 25
Ingrid Söderback 25
Marie Håkansson 25
Göran Hallin 22
Sten Edebäck 22
Bengt Karlsson 21
Bosse Nilsson 19
Martin Bosak 19
Christer Hurve 17
Anita Freij 16
Kenneth Tessem 16
Raija Piironen 16
Karolina Eljas 15
Kristina Eriksson 12
Ulf Karbin 11
Åsa Uddén 11
Eddie Wibergh 10
Ronica Marke 10
Ulla Duell 10
A-S Enberg 9
Hasse Kvarneby 4


 

Resultat från Klubbmästerskapet 2013

Totalt

Ulf Karbin 89 poäng
Dick Eriksson 86
Göran Zebühr 75
Jan Tengqvist 74
K-G Gramén 68
Sten Edebäck 59
Kersti Sköld 56
Robert Eronn 56
Rolf Södergren 56
Staffan Strömberg 53
Ninni Andersson 51
Kjell Carlsson 50
Kjell Samuelsson 45
Magnus Stengård 45
Karin Byrén 38
Bengt Hall 37
Hans Kvarneby 36
Bosse Nilsson 25
Karolina Eljas 25
Jan Bek 22
Göran Hallin 19
Svante Warping 19
Marie Håkansson 18
Kristina Eriksson 16
A-C Berg 15
Eva Centergren 12
Hans Norén 12
Magnus Fröderberg 12
Ann Dahlberg 10
Bengt Karlsson 10
Eddie Wibergh 10
Anders Fredriksson 9
A-S Enberg 9
Ulla Duell 9
Göran Södergren 6
Åsa Uddén 5
Lars Thorén 4
Ylva Bexell 4

Påsikt

Dick Eriksson 43 poäng
Ulf Karbin 40
Göran Zebühr 34
K-G Gramén 34
Jan Tengqvist 31
Kersti Sköld 31
Ninni Andersson 31
Robert Eronn 31
Kjell Carlsson 28
Staffan Strömberg 28
Rolf Södergren 25
Sten Edebäck 25
Jan Bek 22
Magnus Stengård 22
Kjell Samuelsson 21
Svante Warping 19
Hans Kvarneby 13
A-C Berg 9
Bengt Hall 9
Marie Håkansson 9
Bosse Nilsson 6
Karin Byrén 6
Åsa Uddén 5
Göran Södergren 2
Ulla Duell 2

Projektionsbilder

Ulf Karbin 49 poäng
Dick Eriksson 43
Jan Tengqvist 43
Göran Zebühr 41
K-G Gramén 34
Sten Edebäck 34
Karin Byrén 32
Rolf Södergren 31
Bengt Hall 28
Karolina Eljas 25
Kersti Sköld 25
Robert Eronn 25
Staffan Strömberg 25
Kjell Samuelsson 24
Hans Kvarneby 23
Magnus Stengård 23
Kjell Carlsson 22
Ninni Andersson 20
Bosse Nilsson 19
Göran Hallin 19
Kristina Eriksson 16
Eva Centergren 12
Hans Norén 12
Magnus Fröderberg 12
Ann Dahlberg 10
Bengt Karlsson 10
Eddie Wibergh 10
Anders Fredriksson 9
A-S Enberg 9
Marie Håkansson 9
Ulla Duell 9
A-C Berg 6
Göran Södergren 4
Lars Thorén 4
Ylva Bexell 4

 


Resultat från Klubbmästerskapet 2012

Total slutställning:

Eva Centergren 83 poäng
Göran Zebühr 65
Magnus Stengård 62
Robert Eronn 62
Kersti Sköld 59
K-G Gramén 59
Staffan Strömberg 59
Sten Edebäck 59
Jan Tengqvist 56
Rolf Södergren 56
Kjell Carlsson 53
Dick Eriksson 47
Ann Dahlberg 40
Anders Eriksson 38
Hans Norén 38
Johan Gramén 36
Jan Bek 34
Svante Warping 34
Karin Byrén 31
Karolina Eljas 27
Kjell Samuelsson 25
Göran Hallin 25
Bengt Hall 22
Hans Kvarneby 22
Reka Solymosi 20
Bo Nilsson 16
Magnus Sundin 15
Anders Fredriksson 12
Ulf Karbin 11
Victor Liljevinge 10
Linda Hellsing 9
Ninni Andersson 9
Britt Rehnfeldt 6
Henriette Dalvik 6
Anders Alpmo 4
Kristina Eriksson 4
P Kokkalis 4
Tommy Andersson 4

Slutställning, påsikt:

Eva Centergren 43 poäng
Göran Zebühr 37
Magnus Stengård 37
Jan Bek 34
Staffan Strömberg 34
Svante Warping 34
Robert Eronn 31
Kersti Sköld 28
K-G Gramén 28
Kjell Carlsson 28
Sten Edebäck 25
Jan Tengqvist 22
Rolf Södergren 22
Kjell Samuelsson 21
Anders Eriksson 19
Dick Eriksson 19
Johan Gramén 17
Bengt Hall 12
Reka Solymosi 10
Göran Hallin 9
Magnus Sundin 9
Ulf Karbin 7
Bo Nilsson 6
Kristina Eriksson 4
Victor Liljevinge 2

 

Slutställning, projektion:

Ann Dahlberg 40 poäng
Eva Centergren 40
Hans Norén 38
Jan Tengqvist 34
Rolf Södergren 34
Sten Edebäck 34
Karin Byrén 31
Kersti Sköld 31
K-G Gramén 31
Robert Eronn 31
Dick Eriksson 28
Göran Zebühr 28
Karolina Eljas 27
Kjell Carlsson 25
Magnus Stengård 25
Staffan Strömberg 25
Hans Kvarneby 22
Anders Eriksson 19
Johan Gramén 19
Göran Hallin 16
Anders Fredriksson 12
Bengt Hall 10
Bo Nilsson 10
Reka Solymosi 10
Linda Hellsing 9
Ninni Andersson 9
Victor Liljevinge 8
Britt Rehnfeld 6
Henriette Dalvik 6
Magnus Sundin 6
Anders Alpmo 4
Kjell Samuelsson 4
P Kokkalis 4
Tommy Andersson 4
Ulf Karbin 4


 

2011

Slutställning, påsikt:

Jan Bek 41 poäng
Svante Warping 40
Dick Eriksson 37
Britt Rehnfeldt 34
Bengt Hall 31
Johan Gramén 31
K-G Gramén 31
Robert Eronn 28
Jan Tengqvist 22
Staffan Strömberg 22
Magnus Stengård 21
Eva Centergren 16
Bo Nilsson 12
Kersti Sköld 12
Rolf Södergren 12
Åsa Uddén 12
Henriette Sandvik 10
Ludek Mandaus 10
Göran Zebühr 10
Kjell Carlsson 9
Kjell Pettersson 8
Magnus Sundin 6
Victor Thunström 5
Tommy Broeng 4
Göran Hallin 2


Slutställning, projektion:

Karolina Eljas 37 poäng
Dick Eriksson 37
Jan Tengqvist 34
K-G Gramén 34
Eva Centergren 28
Hans Kvarneby 28
Magnus Stengård 28
Robert Eronn 28
Bo Nilsson 25
Britt Rehnfeldt 25
Johan Gramén 25
Bengt Hall 22
Kjell Carlsson 22
Kjell Pettersson 22
Staffan Strömberg 22
Göran Hallin 20
Göran Zebühr 19
Magnus Fröderberg 18
Henriette Sandvik 16
Kersti Sköld 15
Åsa Uddén 14
Lars Thorén 13
Tommy Broeng 13
Anders Fredriksson 12
Magnus Sundin 12
Rolf Södergren 10
Hans Norén 7
Anders Alpmo 6
Gun Hammer 6
Ylva Bexell 6

 

KM 2011, slutställning totalt:
Dick Eriksson 74 poäng
K-G Gramén 65
Britt Rehnfeldt 59
Jan Tengqvist 56
Johan Gramén 56
Robert Eronn 56
Bengt Hall 53
Magnus Stengård 49
Eva Centergren 44
Staffan Strömberg 44
Jan Bek 41
Svante Warping 40
Bo Nilsson 37
Karolina Eljas 37
Kjell Carlsson 31
Kjell Pettersson 30
Göran Zebühr 29
Hans Kvarneby 28
Kersti Sköld 27
Henriette Sandvik 26
Åsa Uddén 26
Göran Hallin 22
Rolf Södergren 22
Magnus Fröderberg 18
Magnus Sundin 18
Tommy Broeng 17
Lars Thorén 13
Anders Fredriksson 12
Ludek Mandaus 10
Hans Norén 7
Anders Alpmo 6
Gun Hammer 6
Ylva Bexell 6
Victor Thunström 5

 


2010

Slutställning, Påsikt
Britt Rehnfeldt 40 poäng
Dick Eriksson 40
Svante Warping 40
Dan Cousins 38
K-G Gramén 34
Jan Bek 32
Robert Eronn 25
Bengt Hall 24
Johan Gramén 22
Göran Zebühr 10
Staffan Strömberg 10
Lars Thorén 4
Göran Hallin 2


Slutställning, Projektion
K-G Gramén 40 poäng
Dick Eriksson 34
Britt Rehnfeldt 31
Jan Tengqvist 31
Johan Gramén 31
Robert Eronn 31
Dan Cousins 29
Karolina Eljas 25
Staffan Strömberg 22
Magnus Fröderberg 19
Göran Hallin 16
Göran Zebühr 13
Lars Thorén 13
Bengt Hall 12
Bo Nilsson 9
Niclas Svedlund 6


Total slutställning efter 4 etapper
Dick Eriksson 74 poäng
K-G Gramén 74
Britt Rehnfeldt 71
Dan Cousins 67
Robert Eronn 56
Johan Gramén 53
Svante Warping 40
Bengt Hall 36
Jan Bek 32
Staffan Strömberg 32
Jan Tengqvist 31
Karolina Eljas 25
Göran Zebühr 23
Magnus Fröderberg 19
Göran Hallin 18
Lars Thorén 17
Bo Nilsson 9
Niclas Svedlund 6


Resultat KM 2009

 Påsikt
Jan Bek 44 poäng
Karolina Eljas 42
Britt Rehnfeldt 37
Robert Eronn 37
Svante Warping 36
Dick Eriksson 34
K-G Gramén 22
Johan Gramén 10
Ludek Mandaus 6
Niclas Svedlund 6
Tommy Broeng 4


Projektion

Dick Eriksson 34 poäng
K-G Gramén 34
Magnus Fröderberg 34
Britt Rehnfeldt 31
Karolina Eljas 31
Robert Eronn 30
Johan Gramén 25
Lars Larsson 18
Niclas Svedlund 18
Tobias Ottosson 18
Bengt Carlsson 12
Annika Jonsson 9
Calle Smith 9
Dan Cousins 7
Staffan Strömberg 6
Bo Nilsson 4
Götan Hallin 4
Lars Thorén 4


Totalt sammanlagt, båda klasserna
Karolina Eljas 73 poäng
Britt Rehnfeldt 68
Dick Eriksson 68
Robert Eronn 67
K-G Gramén 56
Jan Bek 44
Svante Warping 36
Johan Gramén 35
Magnus Fröderberg 34
Lars Larsson 18
Tobias Ottosson 18
Bengt Carlsson 12
Annika Jonsson 9
Calle Smith 9
Dan Cousins 7
Ludek Mandaus 6
Staffan Strömberg 6
Bo Nilsson 4
Göran Hallin 4
Lars Thorén 4
Tommy Broeng 4


 

Slutresultat, KM 2007
Påsikt
1. Jan Bek 41
2. Britt Rehnfedlt 37
3. K-G Gramén 31
4. Ludek Mandaus 24
5. Dan Cousins 10
Svante Warping 10
7. Johan Gramén 4


Dia
1. K-G Gramén 40
2. Britt Rehnfeldt 37
3. Johan Gramén 4


Digitalt
1. Tobias Ottosson 43
2. Karolina Eljas 40
3. K-G Gramén 37
4. Britt Rehnfeldt 34
5. Dan Cousins 25
Peter Bruselid 25
7. Fredrik Gustafsson 15
8. Johan Gramén 13
9. Göran Zebühr 12
10. Carl Johan Smith 9
Göran Hallin 9
12. Jan Fredriksson 6
13. Jan Bek 4
Ludek Mandaus 4


Sammanlagt:
1. Britt Rehnfeldt 108 KM-mästare
K-G Gramén 108 KM-mästare
3. Jan Bek 45
4. Tobias Ottosson 43
5. Karolina Eljas 40
6. Dan Cousins 35
7. Ludek Mandaus 28
8. Peter Bruselid 25
9. Johan Gramén 21
10. Fredrik Gustafsson 15
11. Göran Zebühr 12
12. Svante Warping 10
13. Carl Johan Smith 9
Göran Hallin 9
15. Jan Fredriksson 6

 


Slutresultat för klubbmästerskap 2006
Klubbmästare: Lars Thulin
Klassegrare dia: K-G Gramén
Klassegrare påsikt: Lars Thulin
Klassegrare digitalt: Tobias Ottosson


Påsikt
1. Lars Thulin 37
2. Jan Bek 34
Svante Warping 34
4. Britt Rehnfeldt 28
5. K-G Gramén 21
6. Ann-Sofi Ohlson 12
Göran Zebühr 12
8. Olivier Rod 9
9. Anders Stengård 7


Digitalt
1. Tobias Ottosson 43
2. Lars Thulin 40
3. Jan Bek 36
4. Fredrik Gustavsson 22
5. Anders Stengård 12
Olivier Rod 12
7. Peter Bruselid 9
Göran Zebühr 9
9. Ann-Sofi Ohlson 6


Dia
1. K-G Gramén 46
2. Britt Rehnfeldt 31
3. Lars Thulin 19
4. Ann-Sofi Ohlson 9
Göran Zebühr 9


Totalt
1. Lars Thulin 96
2. K-G Gramén 71
3. Jan Bek 70
4. Britt Rehnfeldt 59
5. Tobias Ottosson 52
6. Svante Warping 34
7. Göran Zebühr 30
8. Ann-Sofi Ohlson 27
9. Fredrik Gustavsson 22
10. Anders Stengård 12
Olivier Rod 12
12. Peter BruselidCopyright © Enskede Fotoklubb : info@enskedefotoklubb.se cookies copyright