Reportagetävling 2015

Röstningen är avslutad


Bild ur "Paddling i dimma", 3:e placering                                     Foto Gunilla Nordgren

Tävlingen som är fristående och inte ingår i klubbmästerskapet, är öppen för alla medlemmar i Enskede Fotoklubb som betalat medlemsavgiften för året och för hedersmedlemmar. Varje deltagare får lämna in ett (1) tävlingsbidrag bestående av minst 5, högst 10 digitala bildfiler; monokromt, färg eller blandat. Reportaget/bildberättelsen skall skildra en HÄNDELSE. Händelsen kan vara verklig eller iscensatt (regisserad). Reportaget/bildberättelsen ska ha en titel och varje bild får ha en text om högst 15 ord.Bild ur "Händelser vid vatten", 2:a placering                                    Foto: Robert Eronn

 

Här kan du se hur reportagen placerade sig ->

Placering från 1 till 9 är redovisade. övriga utan inbördes ordning.


Copyright © Enskede Fotoklubb : info@enskedefotoklubb.se cookies copyright