Enskede Fotoklubb, tävling Reportage/Bildberättelse 2017.

Regler

Tävlingen är fristående och ingår inte i klubbmästerskapet

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Enskede Fotoklubb som betalat medlemsavgiften för 2017 och för hedersmedlemmar. Varje deltagare får lämna in ett (1) tävlingsbidrag bestående av minst 5, högst 10 digitala bildfiler; monokromt, färg eller blandat. Reportaget/bildberättelsen skall skildra en HÄNDELSE. Händelsen kan vara verklig eller iscensatt (regisserad).

Utöver bilderna ska reportaget/bildberättelsen ha en titelsida i .jpg -format. På denna sida får vid behov placeras en förklarande text. Typsnittet bör inte vara mindre än 14 punkter och gärna lättläst. Fotografens namn får inte framgå av titel eller text.

Bildbehandling: Det är tillåtet att manipulera bilderna i ett bildbehandlingsprogram.

Bildformat: Bildens längsta sida får vara högst 1920 pixlar. Samtliga filer ska vara i formatet .jpg. Bildfilerna ska vara märkta så att bilderna visas i rätt ordning.

Tävlingsbidraget ska skickas med e-post till reportage@enskedefotoklubb.se. Bidraget skall vara uppladdat senast den 1 oktober 2017 kl. 23.59.

Vinnaren utses genom omröstning på hemsidan bland klubbens medlemmar. Varje medlem får välja ut tre reportage/bildberättelser, utan inbördes ordning, som hon/han tycker bäst om. Det är INTE tillåtet att rösta på det egna bidraget!

Resultatet redovisas på klubbmötet i november.

Här kan du se alla reportage, årets och tidigare år ->


Copyright © Enskede Fotoklubb : info@enskedefotoklubb.se cookies copyright