Östra Svealands Fotoklubbar (SVEFO)

 

SVEFO är en regional organisation för fotoklubbar i östra Svealand och på Gotland.

SVEFO anordnar två tävlingar per år:

- Bild-ÅR, inlämning vanligtvis i mars, omfattar endast projektionsbilder

- SVEFO-ÅR, inlämning vanligtvis i november, omfattar påsiktsbilder

Enskede fotoklubb deltar inte i denna tävling från och med 2017

Bilder som blivit antagna i tidigare Svefo- eller RSF-tävlingar får inte delta igen.

Anmälningsavgiften för Bild-år betalas av EFK. Du måste ha betalat medlemsavgiften till klubben för att få delta.

Bild -ÅR

Omfattar endast projektionsbilder. Man tävlar i tre klasser:

- enstaka färgbilder (1-3 bilder)

- enstaka monokroma bilder (1-3 bilder)

- färgbilder och/eller monokroma bilder med tema (1-3 bilder). Tema bestäms av SVEFO.

Bilderna laddas upp till SVEFO av varje deltagare med hjälp av ett lösenord som du får av EFK:s tävlingsledare.

En jury bedömer bilderna och antar 15 bilder i varje klass med inbördes rangordning. Man utser också Bästa Fotograf och Bästa Klubb.

Tävlingsframgångar läggs i pdf


Copyright © Enskede Fotoklubb : info@enskedefotoklubb.se cookies copyright