Uppladdning av bilder till
Enskede Fotoklubb Reportage-tävlingen


Reportage-tävlingen avslutad för i år.
Uppladdningen öppnas efter midnatt 2021-09-20

Uppladdning av bilder till Reportage-tävlingen

Varje deltagare får lämna in ett (1) tävlingsbidrag bestående av minst 5, högst 10 digitala bildfiler - inklusive titelsida. Bilderna kan vara i monokromt, färg eller blandat. Reportaget/bildberättelsen skall skildra en HÄNDELSE. Händelsen kan vara verklig eller iscensatt (regisserad).

Reportaget/bildberättelsen ska ha en titelsida i .jpg -format. På denna sida får vid behov placeras en förklarande text. Typsnittet bör inte vara mindre än 14 punkter och gärna lättläst. Fotografens namn får inte framgå av titel eller text. Titelsidan ingår i det totala antalet bilder (5-10).

Bildbehandling: Det är tillåtet att manipulera bilderna i ett bildbehandlingsprogram.

Bildformat: Bildens bredd får vara högst 1920 pixlar, höjden högst 1080 pixlar och storleken högst 2 MB. Samtliga filer ska vara i formatet .jpg. Bildfilerna ska laddas upp i rätt visningsordning.

***

För att ladda upp bilder fordras att du har ett personligt konto. Det är samma personliga inloggningskod som för uppladdning av KM-bilder. Saknar du konto ska du skapa ett. Se Skapa nytt konto nedan.

Uppdaterad 2020-09-29. Frågor och synpunkter kring uppladdningen kan skickas till uppladdning(at)enskedefotoklubb.se